Wat is L&D?

"Mensen bepalen het succes van elke organisatie"

Waarom bestaan bedrijven?
Omdat ze succesvol zijn! Ik geloof dat we kunnen stellen dat wanneer een bedrijf zich niet ontwikkelt en hun doelen niet bereikt, ze niet succesvol zijn en het waarschijnlijk zwaar zullen krijgen of zelf moeten stoppen. 

Wat bepaalt het succes van een organisatie?
In een rapport Driving the New Learning Organization wordt geconcludeerd dat het ontwikkelen van succesvolle organisaties zijn gebouwd uit deze principes: groei, transformatie, productiviteit en winstgevendheid.

Wie is verantwoordelijk voor het succes van een organisatie?
De mensen! Mensen bepalen het succes van elke organisatie. In een continu veranderende en onzekere arbeidsmarkt zijn de werknemers het meest waardevolle bezit van een bedrijf. Investeren in het potentieel van het personeel wordt daarom belangrijker dan ooit.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De mix van werknemers verandert als gevolg van een groeiende concurrerende arbeidsmarkt, grotere generatiemix en de digitale revolutie. Doordat bedrijven te maken krijgen met snelle ontwikkelingen, een veranderende kennisomgeving en onvoorspelbaarheid, zijn om- en bijscholing belangrijk.

Hoe kan L&D hieraan bijdragen?
Om te begrijpen hoe L&D hieraan kan bijdragen moeten we ons afvragen als bedrijven zich niet focussen op groei, transformatie, productiviteit en winstgevendheid. Het antwoord is simpel: onvoldoende ontwikkeling om te blijven bestaan. Goed presterende organisaties vergroten hun marktaandeel. L&D is de sleutel tot dat succes.

Bedrijven die een goed functionerende L&D-afdeling hebben zien een productiviteitsstijging van 24%.
Daarnaast zien deze bedrijven een beter presterende en productiever personeel wanneer L&D goed is opgezet. Dit alles met als voorwaarde dat L&D goed verbonden is met leiders, het personeel betrekt, een cultuur van inclusie promoot en blended learning aanbiedt (met behulp van technologie/vaardigheden/samenwerking).

© Lets Grow Learning